VB的界面设计~ 值得一看

      用户界面是一个应用程序最重要的部分,它是最直接的现实世界。对用户而言,界面就是应用程序,它们感觉不到幕后正在执行的代码。不论花多少时间和精力来编制和优化代码,应用程序的可用性仍然依赖于界面。

 

1.多文档界面                                      2.工具栏和状态栏

 

3.RichTextBox控件                             4.应用程序向导

 

 

.

 

..

 

...

 

 

转帖不成功,有兴趣的朋友可以点击下面的链接详细的看看吧~

 http://www.360doc.com/content/090726/13/19147_4460436.html

 

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页