nanqing

nanqing

js总结

 菜单显示:

function ShowMenu(tt,cc)
{
 var cc = document.getElementById(cc);
 var tt = document.getElementById(tt);
  cc.style.display = "block";
  if(tt.parentNode.className!="on"){
   tt.className="on";
  }
}
function hideMenu(tt,cc)
{
 var cc = document.getElementById(cc);
 var tt = document.getElementById(tt);
  tt.className="";
  cc.style.display = "none";
}

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/nanqing/article/details/1784702
想对作者说点什么? 我来说一句

JS总结(大全)

2018年04月22日 170KB 下载

总结javescript打印

2009年11月26日 39KB 下载

js关键字总结 js关键字总结

2009年04月08日 7KB 下载

JS跨域访问解决方案总结

2011年03月24日 41KB 下载

javascript总结

2012年01月09日 3.34MB 下载

js的全套学习总结,xmind版本

2014年11月19日 3.53MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭