216day(基本统计值计算,字典类型及操作)

陈国佳总结《2018年5月15日》【连续216天】

标题:基本统计值计算,字典类型及操作;

内容:

A.基本统计值计算:

#CalStatisticsV1.py
def getNum():
  nums = []
  iNumStr = input("请输入数字(回车退出):")
  while iNumStr !="":
    nums.append(eval(iNumStr))
    iNumStr = input("请输入数字(回车退出):")
  return nums

def mean(numbers):
  s = 0.0
  for num in numbers:
    s +=num
  return s /len(numbers)
def dev(numbers,mean):
  sdev =0.0
  for num in numbers:
    sdev +=(num - mean)**2
  return pow(sdev / (len(numbers)-1),0.5)
def median(numbers):
  sorted(numbers)
  size = len(numbers)
  if size % 2 == 0:
    med =(numbers[size//2-1]+numbers[size//2])/2
  else:
    med = numbers[size//2]
  return med
n =getNum()
m =mean(n)
print("平均值:{},方差:{:.2},中位数:{}.".format(m,dev(n,m),median(n)))
B.字典类型及操作:

映射是一种的键和值的对应;

{<键1>:<值1>,<>:<>,<>:<>,<>:<>}

或dict()


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页