Python 实现简易收银台

需求:利用input() 函数输出 商品名称 单价 数量  计算出 非支付宝支付 打九折后价钱,

             支付宝支付在当前价格上再打95折后的价钱;

 

代码如下:

print('收银台简易收银台')
goods = input('请输入商品名称:')
prince = input('请输入商品单价:')
num = input('请输入商品数量:')
total = float(prince) * int(num)* 0.9
aliTotal = total * 0.95

print('您购买的商品为:')
print(goods)
print('商品总价为:')
print(total)
print('支付宝支付后的总价为:')
print(aliTotal)

运行结果:

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读