js截取指定字符串

方法一:

var str = "atynr6";    //要截取的字符串
 var index = str.indexOf("n");
 var result = str.substr(index + 1,str.length);
console.log(result);方法二:


 var str = "atynr6"; //要截取的字符串
 var ret = str.split("n");
 console.log(ret[1]);
 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 2
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值