【e社区】档案管理说明

说明:非技术性文章,非本司人员无用,仅针对本司【e社区】小白操作所用

一、员工店铺调店离职职位信息变化

    

1、点击职级列对应员工信息,进去后   

2、如下图:注释  

         A:更改部门区域,职级

         B:更改所属店铺,即员工调店

         C:员工离职,若不是操作当天离职请选择离职日期


==============提交 即可

二、登记时信息填写错误

    1、双击除职级列的任意列进入修改页,

     2、若是登记时所属店铺填写错误,本店无法查看时,找你填错的那家店,请他帮你改过来

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页