scala 匹配数组、列表、元组

scala 专栏收录该内容
11 篇文章 0 订阅


arr match{

    case Array(0) = > "0"

    case Array(x,y) => x+" "+y

    case Array(0,_*) => "0 ..."

    case _=> "something else"

}

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值