System.Net.WebException: 请求被中止: 未能创建 SSL/TLS 安全通道。

System.Net.WebException: 请求被中止: 未能创建 SSL/TLS 安全通道。
客户端执行https请求时,报出“System.Net.WebException: 请求被中止: 未能创建 SSL/TLS 安全通道。”的问题。原因是:服务端更改了安全协议,而执行的客户端并未注册该协议。
如果客户端的.net framework版本低于4.0,协议类型枚举中只有
    ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls;
需修改成如下任一方式即可(系统需支持.net framework4.5及以上版本):
    1、ServicePointManager.SecurityProtocol = (SecurityProtocolType)48 
                                            | (SecurityProtocolType)192 
                                            | (SecurityProtocolType)768 
                                            | (SecurityProtocolType)3072;
    or
    2、ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3
                                            | SecurityProtocolType.Tls
                                            | SecurityProtocolType.Tls11
                                            | SecurityProtocolType.Tls12;

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

十四贝勒

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值