java 输出流 转 输入流

平时对于流的操作甚少,输出流转输入流
特此记录

 //创建输出流用于接收
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    
 //输出流转换为输入流
    ByteArrayInputStream swapStream = new ByteArrayInputStream(out.toByteArray());

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页