js判断单选按钮是否选中

 function doSubmit1(actionName) {
      	var obj = document.getElementsByName("cycle_unit");
      	var flags = false; 
      	for(var i=0; i<obj.length; i ++){
          if(obj[i].checked==true){
          	flags = true;
          }
        }
      	if (flags == false) 
      	{ 
      	  alert("对不起,请选择") 
      	  return false;
      	}   <tr class="td_even">
							<td>
								粒度
							</td>
							<td align="left" id = "cu">
								<input type="radio" name="cycle_unit" value="month" ${requestScope.cycle_unit=="month" ? "checked":""} size="18">
								月
								<input type="radio" name="cycle_unit" value="day" ${requestScope.cycle_unit=="day" ? "checked":""} size="18" >
								天
								
							</td>
						</tr>

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2

打赏作者

_Debug_debug

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值