c输入格式

c 专栏收录该内容
1 篇文章 0 订阅

单组输入

在这里插入图片描述

int main(){
	int a,b;
	scanf("%d%d",&a,&b);
	printf("%d/n",a+b);
	return 0;
}

多组输入,未知组数

int main(){
	int a,b;
	while(scanf("%d%d",&a,&b) != EOF){
	printf("%d/n",a+b);
	}
	return 0;
}

多组输入,指定组数

int main(){
	int n;
	scanf("%d",&n);
	int a,b;
	while(n--){
		scanf("%d%d",&a,&b);
		printf("%d/n",a+b);
	}
	return 0;
}

多组输入,特定跳出

int main(){
	int a,b;
	while(scanf("%d%d",&a,&b) != EOF){
	if(a==0&&b==0){
	break;
	}
	printf("%d/n",a+b);
	}
	return 0;
}

打印图形

梯形

在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
void main(){
	int h;
	while(scanf("%d",&h) != EOF){
	int row = h;
	int col = h+2*(h-1);
	for(int i=0; i< row; i++){
		for(int j=0; j< col; j++){
			if(j< col -(h+2*i)){
				printf(" ");
			}else{
			printf("*");
			}
		}
		printf("\n");
	}
	}

}

在这里插入图片描述

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

蓝小孩

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值