katalon连接数据库

1.选择Data Files,右键选择New→TestData

2.选择Database Data

3.选择Edit Query

4.输入数据库连接信息


5.展示查询结果


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页