Setup Script Programming_SSP中Separator 的用法

Separator

 

 EndSeparator

 

可以很方便的控制两个BIOS选项之间的间隙。

 

1、产生一个空白行

 

Separator
  Type = BLANK_LINE
 EndSeparator

 

如果要生成两个空白行,那么连用两条这样的语句就可以实现,以此类推,生成多条分隔线时也是同样的操作。

 

Separator
  Type = BLANK_LINE
 EndSeparator

 

Separator
  Type = BLANK_LINE
 EndSeparator

 

2、生成一条线

 

Separator
  Type = SINGLE_LINE
 EndSeparator

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭