zhao1688_1982的专栏

jimmy的天空

以后要开始写日志

最近日子过得有点太悠闲啦,每天都不强迫自己学习,效率很低,基本上属于三天打鱼,两天晒网的性质,以后不能在这样啦,要每天都写好日志,一段时间就总结一下!

今天上午看孙鑫VC录像的第十集,以后看的时候要效率高一点,一天至少要看一集!!

不知道长沙的那个女孩是不是对我真的有感觉啦,不过感觉好像有一点!!

不过我好想谈一次真真的恋爱!!

希望能够跟她发展下去!!

                                                                                                   06年。6。2

阅读更多
上一篇今天知道有同学去日本!!!
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭