js 动态修改css文件

_.find(document.styleSheets[4].cssRules,function(cssRule){
			if(cssRule.selectorText && cssRule.selectorText.indexOf(".navbar-fixed-top2")>-1){
				cssRule.style.position="";
				cssRule.style.top = "0px";
			}
			if(cssRule.selectorText && cssRule.selectorText.indexOf("#pageIndi_content, #page1_l1_content, #page_appList") >-1){
				cssRule.style.padding = "0px";
			}
			if(cssRule.selectorText && cssRule.selectorText.indexOf("#page1_index_content") >-1){
				cssRule.style.padding = "0px";
			}
		});

循环用的underscore,在使用cssRule不能直接使用下面的代码,否则不会生效

cssRule.style=" left: 0;position:'';right: 0; top: 0px;z-index: 1031;";

只能使用

cssRule.style.padding = "0px";“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

zml6308

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值