Python数组索引

数组索引

import numpy as np
a = np.array(
  [[1,2,3],
   [4,5,6],
   [7,8,9]])


print(a[:,2])
print(a[:,[2,1]])
print(a[[2,1],[2,1]])
print(a[[2,1]],'\n')

t = (2,1)
n1 = np.array(2)
n2 = np.array([2,1])

print('t',a[t])
print(n1.shape)
print(a[n1])
print(n2.shape)
print(a[n2])

输出为:

[3 6 9]
[[3 2]
 [6 5]
 [9 8]]
[9 5]
[[7 8 9]
 [4 5 6]] 

t 8
()
[7 8 9]
(2,)
[[7 8 9]
 [4 5 6]]

只针对numpy数组,列表索引只支持整数或者切片(:)。

 • 1
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论

打赏作者

I'm myself

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值