stm32系列MCU芯片选型表

本文为stm32系列32位微控制器选型表,包括STM32F0系列、STM32L1系列、STM32F1系列、STM32F2系列、STM32F3系列、STM32F4系列选型,STM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型。

TM32系列36脚、48脚、64脚、100脚、144脚选型:


STM32系列按内核架构分类产品选型:

STM32F0 系列

STM32L1 系列

STM32F1 系列

STM32F2 系列

STM32F3 系列

STM32F4 系列


阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页