Git修改分支名称

  1. 本地分支重命名

Git branch -m oldbranchname newbranchname

2.远程分支重命名

.如果修改远程分支,只需要将本地分支重命名为新分支名称,然后删除远程分支,再把本地分支上传

3.本地分支上传
git push origin 分支名称

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页