Python3入门精通基础教程(合集)

Python入门到上瘾 专栏收录该内容
17 篇文章 0 订阅
 • 3
  点赞
 • 1
  评论
 • 21
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

评论 1 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
第1 章 快速上手:基础知识 ........................ 1 1.1 交互式解释器 ........................................... 1 1.2 算法是什么 ............................................... 2 1.3 数和表达式 ............................................... 3 1.4 变量 .......................................................... 5 1.5 语句 .......................................................... 5 1.6 获取用户输入 ........................................... 7 1.7 函数 .......................................................... 8 1.8 模块 .......................................................... 8 1.8.1 cmath 和复数 ................................. 9 1.8.2 回到未来 ...................................... 10 1.9 保存并执行程序 ...................................... 10 1.9.1 从命令提示符运行Python 脚本 .............................................. 12 1.9.2 让脚本像普通程序一样 ............... 12 1.9.3 注释 .............................................. 13 1.10 字符串 .................................................... 13 1.10.1 单引号字符串以及对引号 转义 .......................................... 14 1.10.2 拼接字符串 .............................. 15 1.10.3 字符串表示str 和repr ............ 15 1.10.4 长字符串、原始字符串和 字节 .......................................... 16 1.11 小结 ....................................................... 21 1.11.1 本章介绍的新函数 ................... 21 1.11.2 预告 .......................................... 22
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

mario_lover

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值