ubuntu使用dvd镜像文件安装自带软件

1。将DVD镜像放入光驱,挂载:sudo mount  /dev/cdrom /media/cdrom

2.sudo apt-cdrom -m -d /cdrom add

3.sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

然后就可以安装相应软件了,例如

sudo apt-get install vim

sudo apt-get install g++

阅读更多
个人分类: ubuntu
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭