vue 自定义过滤器,格式化时间字符串

Vue.js 允许你自定义过滤器,可被用于一些常见的文本格式化。过滤器可以用在两个地方:双花括号插值和 v-bind 表达式 (后者从 2.1.0+ 开始支持)。过滤器应该被添加在 JavaScript 表达式的尾部,由“管道”符号指示:

<!-- 在双花括号中 -->
{{ time | formatTime('yyyy-MM-dd')}}

<!-- 在 `v-bind` 中 -->
<div v-bind:time="time | formatTime('yyyy-MM-dd')"></div>

在一个组件的选项中定义本地的过滤器:

filters: {
      formatTime: function (date, fmt) {
        var date = new Date(date);
        if (/(y+)/.test(fmt)) {
          fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length));
        }
        var o = {
          'M+': date.getMonth() + 1,
          'd+': date.getDate(),
          'h+': date.getHours(),
          'm+': date.getMinutes(),
          's+': date.getSeconds()
        };
        for (var k in o) {
          if (new RegExp('('+k+')').test(fmt)) {
            var str = o[k] + '';
            fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length === 1) ? str : ('00' + str).substr(str.length));
          }
        }
        return fmt;
      }
    }

在创建 Vue 实例之前全局定义过滤器:

Vue.filter('formatTime', function (date, fmt) {
        var date = new Date(date);
        if (/(y+)/.test(fmt)) {
          fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length));
        }
        var o = {
          'M+': date.getMonth() + 1,
          'd+': date.getDate(),
          'h+': date.getHours(),
          'm+': date.getMinutes(),
          's+': date.getSeconds()
        };
        for (var k in o) {
          if (new RegExp('('+k+')').test(fmt)) {
            var str = o[k] + '';
            fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length === 1) ? str : ('00' + str).substr(str.length));
          }
        }
        return fmt;
      }) 

new Vue({ // ... })

当全局过滤器和局部过滤器重名时,会采用局部过滤器。

 

参考:

https://cn.vuejs.org/v2/guide/filters.html

https://blog.csdn.net/hr541659660/article/details/94622328

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页