break跳出两个嵌套的for循环

 List<Integer> list=new ArrayList<>();
 List<Integer> list1=new ArrayList<>();

一 break跳出for循环

 for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        break;
    }

二 break跳出内循环

   for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      for (int i1 = 0; i1 < list1.size(); i1++) {
        break;
      }
    }

三 如果要跳出外循环要用break+label如:

label:for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
    for (int i1 = 0; i1 < list1.size(); i1++) {
      break label;
    }
  }

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

live-1221

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值