sensor input devices

# getevent -p 列出所有input设备

#getevent /dev/input/eventx 查看x设备是否连续不断上报

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页