ant Design Vue表格实现滚动条隐藏,鼠标移入滚动条出现

.ant-table:hover .ant-table-content .ant-table-fixed-right .ant-table-body-outer .ant-table-body-inner::-webkit-scrollbar-thumb 
{
	background-color: #999;
}
		
.ant-table .ant-table-content .ant-table-fixed-right .ant-table-body-outer .ant-table-body-inner::-webkit-scrollbar-thumb 
{
	background-color: #F5F5F5;
}
		
::-webkit-scrollbar 
{
	width: 8px;
	height: 8px;
	background-color: #F5F5F5;
}
		 
::-webkit-scrollbar-thumb 
{
	background-color: #999;
	border-radius: 8px;
}

实现效果:

 

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

未来@音律

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值