SQL lag

原始資料

timeALM IDcontroller_Nameset
2020/7/23 13:2020aaaa1
2020/7/24 13:2010aab1
2020/7/25 13:2015bba0
2020/7/26 13:2020aaaa0
2020/7/27 13:2020aaaa1
2020/7/27 13:2020aaaa0

請問有辦法用SQL 的lead /lag找到下一個時間 alm ID,ctl 一樣但是,set 由1轉為0的時間嗎?

 

timeclear timeALM IDcontroller_Nameset
2020/7/23 13:202020/7/26 13:2020aaaa1
2020/7/24 13:20 10aab1
2020/7/27 13:202020/7/27 13:2020aaaa1
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页