ts 中json数组分组

个人记录 专栏收录该内容
10 篇文章 0 订阅
arr: any = [{NAME: "SSS", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "AAA", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "SSS", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "CCC", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "SSS", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "DDD", AGE:"xxxx"},
 {NAME: "SSS", AGE:"xxxx"},];

FenZu(arr: any) {

var modal = {}, result = [];

   for(var i = 0; i < arr.length; i++) {

       var arrdata = arr[i];

       if (!modal[arrdata.NAME]) {

         result.push({

             NAME: arrdata.NAME,

             data: [arrdata]

        });

        modal[arrdata.NAME] = arrdata;

      } else {

        for (var j = 0; j < result.length; j++) {

           var resultdata = result[j];

           if (resultdata.NAME == arrdata.NAME) {

                resultdata.data.push(arrdata);

                break;

          }

       }

      }

   }

   return result;

}

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

爱小雨的豆豆大神

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值