zgmzyr的专栏

耐心厚积,静待薄发

Tomcat 支持远程调试

 
修改 startup.sh 文件
1.
在exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" start "$@" 上一行加入
set JPDA_TRANSPORT=dt_socket
2.
set JPDA_ADDRESS=8000
3.
exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" start "$@"
改为
exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" jpda start "$@"
阅读更多
文章标签: tomcat socket
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭