Scent of Mobile Application

Iphone ,Mac OS,Android

医学心悟

★保身四要★

一曰节饮食

一曰慎风寒

一曰惜精神

一曰戒嗔怒

  火字解★

 

驱贼火有四法:

 

贼火指外感六淫以及饮食所伤

 

一曰发。风寒内闭,火邪内郁,宜升发之,如升阳散火汤之类是也。

二曰清。内火极盛,宜用寒凉,如黄连解毒汤之类是也。

三曰攻。火气郁结,大便不通,法当攻下,此釜底抽薪之法,如承气汤之类是也。

四曰制。热气拂郁,清之不去,攻之不可,此本来真水有亏不能制火,所谓寒之不寒,是无水也。当滋其肾,如地黄汤之类可用也。

养子火有四法:

 

子火是指内伤,情志,劳祭耗神

 

一曰达。肝经气结,五郁相囚,当顺其性而升之,所谓木郁则达之,如逍遥散之类是也。此以一方治木郁而诸郁皆解也。

二曰滋。虚火上炎必滋其水,所谓壮水之主以制阳光,如六味地黄汤之类是也。

三曰温。劳役神疲,元气受伤,阴火乘其土位,《经》曰:劳者温之,又曰甘温能除大热,如补中益气汤之类是也。

四曰引。肾气虚寒,逼其无根失守之火,浮游于上,当以辛热杂于壮水药之中,导之下行,所谓导龙下海,引火归元。如八味汤之类是也。

阅读更多
个人分类: 中医
想对作者说点什么? 我来说一句

悟多公式解释

2013年10月14日 395KB 下载

品悟性能优化pdf

2018年02月26日 71.68MB 下载

悟透Delphi

2007年07月26日 112KB 下载

悟多缠论软件

2014年11月11日 17.02MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

医学心悟

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭