ActionScript2经验分享-对象(Object)和数组(Array)的复制

ActionScript2是一种面向对象的语言,因此在涉及到对象(Object)和数组(Array)的赋值操作时需要注意,单纯的赋值操作符"="只是将对象或者数组的引用赋值给新的变量,而不是复制整个对象或者数组,下面的代码是从网络上搜索到的,用于复制对象或者数组.

 

function duplicate(obj:Object):Object {
    if (typeof obj !== 'object' || obj === null) {
        return obj;
    }
    var c = obj instanceof Array ? [] : {};
    for (var i in obj) {
        if (obj.hasOwnProperty(i)) {
            c[i] = duplicate(obj[i]);
        }
    }
    return c;
}

 

但是这个方法也是有缺陷的,它只能复制对象的属性,不能复制对象的方法,所以好的方法是当我们建立新的类的时候,应该在类中写一个静态方法用于复制类的对象,代码示例如下:

 

Class A {
    var attrA: Object;
    var attrB: Array;
    var attrC: String;
   
    function A() {
        //类的初始化
    }
   
    static function clone(obj: A) : {
        var cObj : A = new A();
        cObj.attrA = duplicate(obj.attrA);
        cObj.attrB = duplicate(obj.attrB);
        cObj.attrC = obj.attrC;
        return cObj;
    }
}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 1

打赏作者

CunningBoy

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值