Numpy基础入门

Numpy的基本属性

定义一个数组:

array=np.array([[1,2,3],
        [4,5,6],
        [7,8,9]])

输出数组:

 print(array)

输出数组的维度:

print(array.ndim)

输出数组的形状:

print(array.shape)

输出数组中元素的个数:

print(array.size)

输出数组中元素的数据类型:

print(array.dtype)

运行结果

[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
2
(3, 3)
9
int32
发布了11 篇原创文章 · 获赞 0 · 访问量 292
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览