C# 获取汉字拼音

原创 2004年10月11日 13:45:00

//C# 全拼: csc.exe XXX.cs
public class Class1
{
 static void Main(string[] args)
 {
  System.Console.WriteLine(GetSpell("。asdasd @#$%%^% 在此"));
  //繁体不正常
  System.Console.WriteLine(GetSpell("在此處添加代碼 hello 以啟動應用程式"));
 }
 public static string GetSpell(string x)
 {
  int[] iA = new int[]
  {
   -20319 ,-20317 ,-20304 ,-20295 ,-20292 ,-20283 ,-20265 ,-20257 ,-20242 ,-20230
   ,-20051 ,-20036 ,-20032 ,-20026 ,-20002 ,-19990 ,-19986 ,-19982 ,-19976 ,-19805
   ,-19784 ,-19775 ,-19774 ,-19763 ,-19756 ,-19751 ,-19746 ,-19741 ,-19739 ,-19728
   ,-19725 ,-19715 ,-19540 ,-19531 ,-19525 ,-19515 ,-19500 ,-19484 ,-19479 ,-19467
   ,-19289 ,-19288 ,-19281 ,-19275 ,-19270 ,-19263 ,-19261 ,-19249 ,-19243 ,-19242
   ,-19238 ,-19235 ,-19227 ,-19224 ,-19218 ,-19212 ,-19038 ,-19023 ,-19018 ,-19006
   ,-19003 ,-18996 ,-18977 ,-18961 ,-18952 ,-18783 ,-18774 ,-18773 ,-18763 ,-18756
   ,-18741 ,-18735 ,-18731 ,-18722 ,-18710 ,-18697 ,-18696 ,-18526 ,-18518 ,-18501
   ,-18490 ,-18478 ,-18463 ,-18448 ,-18447 ,-18446 ,-18239 ,-18237 ,-18231 ,-18220
   ,-18211 ,-18201 ,-18184 ,-18183 ,-18181 ,-18012 ,-17997 ,-17988 ,-17970 ,-17964
   ,-17961 ,-17950 ,-17947 ,-17931 ,-17928 ,-17922 ,-17759 ,-17752 ,-17733 ,-17730
   ,-17721 ,-17703 ,-17701 ,-17697 ,-17692 ,-17683 ,-17676 ,-17496 ,-17487 ,-17482
   ,-17468 ,-17454 ,-17433 ,-17427 ,-17417 ,-17202 ,-17185 ,-16983 ,-16970 ,-16942
   ,-16915 ,-16733 ,-16708 ,-16706 ,-16689 ,-16664 ,-16657 ,-16647 ,-16474 ,-16470
   ,-16465 ,-16459 ,-16452 ,-16448 ,-16433 ,-16429 ,-16427 ,-16423 ,-16419 ,-16412
   ,-16407 ,-16403 ,-16401 ,-16393 ,-16220 ,-16216 ,-16212 ,-16205 ,-16202 ,-16187
   ,-16180 ,-16171 ,-16169 ,-16158 ,-16155 ,-15959 ,-15958 ,-15944 ,-15933 ,-15920
   ,-15915 ,-15903 ,-15889 ,-15878 ,-15707 ,-15701 ,-15681 ,-15667 ,-15661 ,-15659
   ,-15652 ,-15640 ,-15631 ,-15625 ,-15454 ,-15448 ,-15436 ,-15435 ,-15419 ,-15416
   ,-15408 ,-15394 ,-15385 ,-15377 ,-15375 ,-15369 ,-15363 ,-15362 ,-15183 ,-15180
   ,-15165 ,-15158 ,-15153 ,-15150 ,-15149 ,-15144 ,-15143 ,-15141 ,-15140 ,-15139
   ,-15128 ,-15121 ,-15119 ,-15117 ,-15110 ,-15109 ,-14941 ,-14937 ,-14933 ,-14930
   ,-14929 ,-14928 ,-14926 ,-14922 ,-14921 ,-14914 ,-14908 ,-14902 ,-14894 ,-14889
   ,-14882 ,-14873 ,-14871 ,-14857 ,-14678 ,-14674 ,-14670 ,-14668 ,-14663 ,-14654
   ,-14645 ,-14630 ,-14594 ,-14429 ,-14407 ,-14399 ,-14384 ,-14379 ,-14368 ,-14355
   ,-14353 ,-14345 ,-14170 ,-14159 ,-14151 ,-14149 ,-14145 ,-14140 ,-14137 ,-14135
   ,-14125 ,-14123 ,-14122 ,-14112 ,-14109 ,-14099 ,-14097 ,-14094 ,-14092 ,-14090
   ,-14087 ,-14083 ,-13917 ,-13914 ,-13910 ,-13907 ,-13906 ,-13905 ,-13896 ,-13894
   ,-13878 ,-13870 ,-13859 ,-13847 ,-13831 ,-13658 ,-13611 ,-13601 ,-13406 ,-13404
   ,-13400 ,-13398 ,-13395 ,-13391 ,-13387 ,-13383 ,-13367 ,-13359 ,-13356 ,-13343
   ,-13340 ,-13329 ,-13326 ,-13318 ,-13147 ,-13138 ,-13120 ,-13107 ,-13096 ,-13095
   ,-13091 ,-13076 ,-13068 ,-13063 ,-13060 ,-12888 ,-12875 ,-12871 ,-12860 ,-12858
   ,-12852 ,-12849 ,-12838 ,-12831 ,-12829 ,-12812 ,-12802 ,-12607 ,-12597 ,-12594
   ,-12585 ,-12556 ,-12359 ,-12346 ,-12320 ,-12300 ,-12120 ,-12099 ,-12089 ,-12074
   ,-12067 ,-12058 ,-12039 ,-11867 ,-11861 ,-11847 ,-11831 ,-11798 ,-11781 ,-11604
   ,-11589 ,-11536 ,-11358 ,-11340 ,-11339 ,-11324 ,-11303 ,-11097 ,-11077 ,-11067
   ,-11055 ,-11052 ,-11045 ,-11041 ,-11038 ,-11024 ,-11020 ,-11019 ,-11018 ,-11014
   ,-10838 ,-10832 ,-10815 ,-10800 ,-10790 ,-10780 ,-10764 ,-10587 ,-10544 ,-10533
   ,-10519 ,-10331 ,-10329 ,-10328 ,-10322 ,-10315 ,-10309 ,-10307 ,-10296 ,-10281
   ,-10274 ,-10270 ,-10262 ,-10260 ,-10256 ,-10254
  };
  string[] sA = new string[]
  {
   "a","ai","an","ang","ao"

   ,"ba","bai","ban","bang","bao","bei","ben","beng","bi","bian","biao","bie","bin"
   ,"bing","bo","bu"

   ,"ca","cai","can","cang","cao","ce","ceng","cha","chai","chan","chang","chao","che"
   ,"chen","cheng","chi","chong","chou","chu","chuai","chuan","chuang","chui","chun"
   ,"chuo","ci","cong","cou","cu","cuan","cui","cun","cuo"

   ,"da","dai","dan","dang","dao","de","deng","di","dian","diao","die","ding","diu"
   ,"dong","dou","du","duan","dui","dun","duo"

   ,"e","en","er"

   ,"fa","fan","fang","fei","fen","feng","fo","fou","fu"

   ,"ga","gai","gan","gang","gao","ge","gei","gen","geng","gong","gou","gu","gua","guai"
   ,"guan","guang","gui","gun","guo"

   ,"ha","hai","han","hang","hao","he","hei","hen","heng","hong","hou","hu","hua","huai"
   ,"huan","huang","hui","hun","huo"

   ,"ji","jia","jian","jiang","jiao","jie","jin","jing","jiong","jiu","ju","juan","jue"
   ,"jun"

   ,"ka","kai","kan","kang","kao","ke","ken","keng","kong","kou","ku","kua","kuai","kuan"
   ,"kuang","kui","kun","kuo"

   ,"la","lai","lan","lang","lao","le","lei","leng","li","lia","lian","liang","liao","lie"
   ,"lin","ling","liu","long","lou","lu","lv","luan","lue","lun","luo"

   ,"ma","mai","man","mang","mao","me","mei","men","meng","mi","mian","miao","mie","min"
   ,"ming","miu","mo","mou","mu"

   ,"na","nai","nan","nang","nao","ne","nei","nen","neng","ni","nian","niang","niao","nie"
   ,"nin","ning","niu","nong","nu","nv","nuan","nue","nuo"

   ,"o","ou"

   ,"pa","pai","pan","pang","pao","pei","pen","peng","pi","pian","piao","pie","pin","ping"
   ,"po","pu"

   ,"qi","qia","qian","qiang","qiao","qie","qin","qing","qiong","qiu","qu","quan","que"
   ,"qun"

   ,"ran","rang","rao","re","ren","reng","ri","rong","rou","ru","ruan","rui","run","ruo"

   ,"sa","sai","san","sang","sao","se","sen","seng","sha","shai","shan","shang","shao","she"
   ,"shen","sheng","shi","shou","shu","shua","shuai","shuan","shuang","shui","shun","shuo","si"
   ,"song","sou","su","suan","sui","sun","suo"

   ,"ta","tai","tan","tang","tao","te","teng","ti","tian","tiao","tie","ting","tong","tou","tu"
   ,"tuan","tui","tun","tuo"

   ,"wa","wai","wan","wang","wei","wen","weng","wo","wu"

   ,"xi","xia","xian","xiang","xiao","xie","xin","xing","xiong","xiu","xu","xuan","xue","xun"

   ,"ya","yan","yang","yao","ye","yi","yin","ying","yo","yong","you","yu","yuan","yue","yun"

   ,"za","zai","zan","zang","zao","ze","zei","zen","zeng","zha","zhai","zhan","zhang","zhao"
   ,"zhe","zhen","zheng","zhi","zhong","zhou","zhu","zhua","zhuai","zhuan","zhuang","zhui"
   ,"zhun","zhuo","zi","zong","zou","zu","zuan","zui","zun","zuo"
  };
  byte[] B = new byte[2];
  string s = "";
  char[] c = x.ToCharArray();
  for (int j = 0; j < c.Length; j++)
  {
   B = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(c[j].ToString());
   if ((int)(B[0]) <= 160 && (int)(B[0]) >= 0)
   {
    s += c[j];
   }
   else
   {
    for (int i = (iA.Length - 1); i >= 0 ; i--)
    {
     if (iA[i] <= (int)(B[0]) * 256 + (int)(B[1]) - 65536)
     {
      s += sA[i] + " ";
      break;
     }
    }
   }
  }
  //return new System.Globalization.CultureInfo("en-US",false).TextInfo.ToTitleCase(s);
  return s;
 }
}

C#_获取汉字拼音

我们字做系统是经常遇到需要通过汉字提取汉字拼音 的情况 ,我在网上搜集了几种获取方案,供大家参考 在此向原作者表示感谢! 如果权利侵犯,请通知删除! 方案一:这个本人测试通过,最简单...
 • zhichao2001
 • zhichao2001
 • 2017年01月08日 22:39
 • 2320

C#输入汉字获取拼音

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; usin...
 • lucky51222
 • lucky51222
 • 2015年03月10日 23:30
 • 1365

C# 获取汉字的拼音首字母和全拼(含源码)

C# 获取汉字的拼音首字母一种是把所有中文字符集合起来组成一个对照表;另一种是依照汉字在Unicode编码表中的排序来确定拼音的首字母。碰到多音字时就以常用的为准(第一种方法中可以自行更改,方法为手动...
 • younghaiqing
 • younghaiqing
 • 2017年03月16日 09:54
 • 5579

C#获取汉字拼音

using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Text.RegularExpre...
 • cqkxzyi
 • cqkxzyi
 • 2011年11月21日 18:21
 • 827

c#获得汉字的第一个字母,方便用拼音码查数据

//我编程时要用到查询测字拼音首字母的功能,于是从网上搜//但发现大部分都是将汉字的内码转换成区位码,然后得出拼音的首字母//这个方法好是好,只是许多GB2312编码以外的汉字查不到,于是我想了这个办...
 • fei0504
 • fei0504
 • 2006年11月09日 15:19
 • 1375

C#获取汉字拼音

using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Text.RegularExpressions...
 • xulaila
 • xulaila
 • 2010年02月07日 14:14
 • 2164

C# 获取汉字拼音首字母

获取汉字的拼音首字母(大写),如果为英文的则返回其大写形式。这段代码来源由网络,稍作修改,修改了x变成?的bug。测试文字:啊吧才的额飞个好就看了吗你哦平去人是他我想一在测试结果:ABCDEFGHJK...
 • Jasonww2633
 • Jasonww2633
 • 2009年08月20日 16:23
 • 391

C# 获取字符串汉字拼音

public class PinyinHandler     {         ///         /// 定义拼音区编码数组         ///         pr...
 • hxj0523
 • hxj0523
 • 2012年03月08日 04:36
 • 428

js获取汉字拼音首字母

/**//*   作者:梅雪香   转载:黑色头发   修改:muchlin日期:2008-11-12   功能:生成与中文字符串相对映的拼音首字母串   版本: V1.0 alpha   */  原...
 • muchlin
 • muchlin
 • 2011年09月26日 17:31
 • 4432

汉字拼音简码

///         /// 获取一个汉字的拼音声母         ///         /// Unicode格式的一个汉字         ///         publi...
 • hansomguo
 • hansomguo
 • 2017年03月17日 03:12
 • 113
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C# 获取汉字拼音
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)