java的有符号右移>>与无符号右移>>>

代码片段1:

int tmp = 0xffffffde;
tmp = tmp>>31;      //有符号右移的结果为0xffffffff
tmp = 0xffffffde;
tmp = tmp >>>31;     //无符号右移的结果为0x00000001

代码片段2:

int tmp = 0x80000000;
tmp = tmp>>31;      //有符号右移的结果为0xffffffff
tmp = 0x80000000;
tmp = tmp >>>31;     //无符号右移的结果为0x00000001

阅读更多
个人分类: JAVA开发
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

java的有符号右移>>与无符号右移>>>

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭