Windows Message Codes

转载 2012年03月22日 14:30:15

Sorted by Name

Sorted by Code

Message

Code

 

Code

Message

WM_ACTIVATE

0x0006

 

0x0000

WM_NULL

WM_ACTIVATEAPP

0x001C

 

0x0001

WM_CREATE

WM_AFXFIRST

0x0360

 

0x0002

WM_DESTROY

WM_AFXLAST

0x037F

 

0x0003

WM_MOVE

WM_APP

0x8000

 

0x0005

WM_SIZE

WM_APPCOMMAND

0x0319

 

0x0006

WM_ACTIVATE

WM_ASKCBFORMATNAME

0x030C

 

0x0007

WM_SETFOCUS

WM_CANCELJOURNAL

0x004B

 

0x0008

WM_KILLFOCUS

WM_CANCELMODE

0x001F

 

0x000A

WM_ENABLE

WM_CAPTURECHANGED

0x0215

 

0x000B

WM_SETREDRAW

WM_CHANGECBCHAIN

0x030D

 

0x000C

WM_SETTEXT

WM_CHANGEUISTATE

0x0127

 

0x000D

WM_GETTEXT

WM_CHAR

0x0102

 

0x000E

WM_GETTEXTLENGTH

WM_CHARTOITEM

0x002F

 

0x000F

WM_PAINT

WM_CHILDACTIVATE

0x0022

 

0x0010

WM_CLOSE

WM_CLEAR

0x0303

 

0x0011

WM_QUERYENDSESSION

WM_CLOSE

0x0010

 

0x0013

WM_QUERYOPEN

WM_COMMAND

0x0111

 

0x0016

WM_ENDSESSION

WM_COMMNOTIFY

0x0044

 

0x0012

WM_QUIT

WM_COMPACTING

0x0041

 

0x0014

WM_ERASEBKGND

WM_COMPAREITEM

0x0039

 

0x0015

WM_SYSCOLORCHANGE

WM_CONTEXTMENU

0x007B

 

0x0018

WM_SHOWWINDOW

WM_COPY

0x0301

 

0x001A

WM_WININICHANGE

WM_COPYDATA

0x004A

 

0x001A

WM_SETTINGCHANGE

WM_CREATE

0x0001

 

0x001B

WM_DEVMODECHANGE

WM_CTLCOLORBTN

0x0135

 

0x001C

WM_ACTIVATEAPP

WM_CTLCOLORDLG

0x0136

 

0x001D

WM_FONTCHANGE

WM_CTLCOLOREDIT

0x0133

 

0x001E

WM_TIMECHANGE

WM_CTLCOLORLISTBOX

0x0134

 

0x001F

WM_CANCELMODE

WM_CTLCOLORMSGBOX

0x0132

 

0x0020

WM_SETCURSOR

WM_CTLCOLORSCROLLBAR

0x0137

 

0x0021

WM_MOUSEACTIVATE

WM_CTLCOLORSTATIC

0x0138

 

0x0022

WM_CHILDACTIVATE

WM_CUT

0x0300

 

0x0023

WM_QUEUESYNC

WM_DEADCHAR

0x0103

 

0x0024

WM_GETMINMAXINFO

WM_DELETEITEM

0x002D

 

0x0026

WM_PAINTICON

WM_DESTROY

0x0002

 

0x0027

WM_ICONERASEBKGND

WM_DESTROYCLIPBOARD

0x0307

 

0x0028

WM_NEXTDLGCTL

WM_DEVICECHANGE

0x0219

 

0x002A

WM_SPOOLERSTATUS

WM_DEVMODECHANGE

0x001B

 

0x002B

WM_DRAWITEM

WM_DISPLAYCHANGE

0x007E

 

0x002C

WM_MEASUREITEM

WM_DRAWCLIPBOARD

0x0308

 

0x002D

WM_DELETEITEM

WM_DRAWITEM

0x002B

 

0x002E

WM_VKEYTOITEM

WM_DROPFILES

0x0233

 

0x002F

WM_CHARTOITEM

WM_ENABLE

0x000A

 

0x0030

WM_SETFONT

WM_ENDSESSION

0x0016

 

0x0031

WM_GETFONT

WM_ENTERIDLE

0x0121

 

0x0032

WM_SETHOTKEY

WM_ENTERMENULOOP

0x0211

 

0x0033

WM_GETHOTKEY

WM_ENTERSIZEMOVE

0x0231

 

0x0037

WM_QUERYDRAGICON

WM_ERASEBKGND

0x0014

 

0x0039

WM_COMPAREITEM

WM_EXITMENULOOP

0x0212

 

0x003D

WM_GETOBJECT

WM_EXITSIZEMOVE

0x0232

 

0x0041

WM_COMPACTING

WM_FONTCHANGE

0x001D

 

0x0044

WM_COMMNOTIFY

WM_GETDLGCODE

0x0087

 

0x0046

WM_WINDOWPOSCHANGING

WM_GETFONT

0x0031

 

0x0047

WM_WINDOWPOSCHANGED

WM_GETHOTKEY

0x0033

 

0x0048

WM_POWER

WM_GETICON

0x007F

 

0x004A

WM_COPYDATA

WM_GETMINMAXINFO

0x0024

 

0x004B

WM_CANCELJOURNAL

WM_GETOBJECT

0x003D

 

0x004E

WM_NOTIFY

WM_GETTEXT

0x000D

 

0x0050

WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

WM_GETTEXTLENGTH

0x000E

 

0x0051

WM_INPUTLANGCHANGE

WM_HANDHELDFIRST

0x0358

 

0x0052

WM_TCARD

WM_HANDHELDLAST

0x035F

 

0x0053

WM_HELP

WM_HELP

0x0053

 

0x0054

WM_USERCHANGED

WM_HOTKEY

0x0312

 

0x0055

WM_NOTIFYFORMAT

WM_HSCROLL

0x0114

 

0x007B

WM_CONTEXTMENU

WM_HSCROLLCLIPBOARD

0x030E

 

0x007C

WM_STYLECHANGING

WM_ICONERASEBKGND

0x0027

 

0x007D

WM_STYLECHANGED

WM_IME_CHAR

0x0286

 

0x007E

WM_DISPLAYCHANGE

WM_IME_COMPOSITION

0x010F

 

0x007F

WM_GETICON

WM_IME_COMPOSITIONFULL

0x0284

 

0x0080

WM_SETICON

WM_IME_CONTROL

0x0283

 

0x0081

WM_NCCREATE

WM_IME_ENDCOMPOSITION

0x010E

 

0x0082

WM_NCDESTROY

WM_IME_KEYDOWN

0x0290

 

0x0083

WM_NCCALCSIZE

WM_IME_KEYLAST

0x010F

 

0x0084

WM_NCHITTEST

WM_IME_KEYUP

0x0291

 

0x0085

WM_NCPAINT

WM_IME_NOTIFY

0x0282

 

0x0086

WM_NCACTIVATE

WM_IME_REQUEST

0x0288

 

0x0087

WM_GETDLGCODE

WM_IME_SELECT

0x0285

 

0x0088

WM_SYNCPAINT

WM_IME_SETCONTEXT

0x0281

 

0x00A0

WM_NCMOUSEMOVE

WM_IME_STARTCOMPOSITION

0x010D

 

0x00A1

WM_NCLBUTTONDOWN

WM_INITDIALOG

0x0110

 

0x00A2

WM_NCLBUTTONUP

WM_INITMENU

0x0116

 

0x00A3

WM_NCLBUTTONDBLCLK

WM_INITMENUPOPUP

0x0117

 

0x00A4

WM_NCRBUTTONDOWN

WM_INPUT

0x00FF

 

0x00A5

WM_NCRBUTTONUP

WM_INPUTLANGCHANGE

0x0051

 

0x00A6

WM_NCRBUTTONDBLCLK

WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST

0x0050

 

0x00A7

WM_NCMBUTTONDOWN

WM_KEYDOWN

0x0100

 

0x00A8

WM_NCMBUTTONUP

WM_KEYFIRST

0x0100

 

0x00A9

WM_NCMBUTTONDBLCLK

WM_KEYLAST

0x0108

 

0x00AB

WM_NCXBUTTONDOWN

WM_KEYLAST

0x0109

 

0x00AC

WM_NCXBUTTONUP

WM_KEYUP

0x0101

 

0x00AD

WM_NCXBUTTONDBLCLK

WM_KILLFOCUS

0x0008

 

0x00FF

WM_INPUT

WM_LBUTTONDBLCLK

0x0203

 

0x0100

WM_KEYFIRST

WM_LBUTTONDOWN

0x0201

 

0x0100

WM_KEYDOWN

WM_LBUTTONUP

0x0202

 

0x0101

WM_KEYUP

WM_MBUTTONDBLCLK

0x0209

 

0x0102

WM_CHAR

WM_MBUTTONDOWN

0x0207

 

0x0103

WM_DEADCHAR

WM_MBUTTONUP

0x0208

 

0x0104

WM_SYSKEYDOWN

WM_MDIACTIVATE

0x0222

 

0x0105

WM_SYSKEYUP

WM_MDICASCADE

0x0227

 

0x0106

WM_SYSCHAR

WM_MDICREATE

0x0220

 

0x0107

WM_SYSDEADCHAR

WM_MDIDESTROY

0x0221

 

0x0109

WM_UNICHAR

WM_MDIGETACTIVE

0x0229

 

0x0109

WM_KEYLAST

WM_MDIICONARRANGE

0x0228

 

0x0108

WM_KEYLAST

WM_MDIMAXIMIZE

0x0225

 

0x010D

WM_IME_STARTCOMPOSITION

WM_MDINEXT

0x0224

 

0x010E

WM_IME_ENDCOMPOSITION

WM_MDIREFRESHMENU

0x0234

 

0x010F

WM_IME_COMPOSITION

WM_MDIRESTORE

0x0223

 

0x010F

WM_IME_KEYLAST

WM_MDISETMENU

0x0230

 

0x0110

WM_INITDIALOG

WM_MDITILE

0x0226

 

0x0111

WM_COMMAND

WM_MEASUREITEM

0x002C

 

0x0112

WM_SYSCOMMAND

WM_MENUCHAR

0x0120

 

0x0113

WM_TIMER

WM_MENUCOMMAND

0x0126

 

0x0114

WM_HSCROLL

WM_MENUDRAG

0x0123

 

0x0115

WM_VSCROLL

WM_MENUGETOBJECT

0x0124

 

0x0116

WM_INITMENU

WM_MENURBUTTONUP

0x0122

 

0x0117

WM_INITMENUPOPUP

WM_MENUSELECT

0x011F

 

0x011F

WM_MENUSELECT

WM_MOUSEACTIVATE

0x0021

 

0x0120

WM_MENUCHAR

WM_MOUSEFIRST

0x0200

 

0x0121

WM_ENTERIDLE

WM_MOUSEHOVER

0x02A1

 

0x0122

WM_MENURBUTTONUP

WM_MOUSELAST(2K,XP,2k3)

0x020D

 

0x0123

WM_MENUDRAG

WM_MOUSELAST(95)

0x0209

 

0x0124

WM_MENUGETOBJECT

WM_MOUSELAST(NT4,98)

0x020A

 

0x0125

WM_UNINITMENUPOPUP

WM_MOUSELEAVE

0x02A3

 

0x0126

WM_MENUCOMMAND

WM_MOUSEMOVE

0x0200

 

0x0127

WM_CHANGEUISTATE

WM_MOUSEWHEEL

0x020A

 

0x0128

WM_UPDATEUISTATE

WM_MOVE

0x0003

 

0x0129

WM_QUERYUISTATE

WM_MOVING

0x0216

 

0x0132

WM_CTLCOLORMSGBOX

WM_NCACTIVATE

0x0086

 

0x0133

WM_CTLCOLOREDIT

WM_NCCALCSIZE

0x0083

 

0x0134

WM_CTLCOLORLISTBOX

WM_NCCREATE

0x0081

 

0x0135

WM_CTLCOLORBTN

WM_NCDESTROY

0x0082

 

0x0136

WM_CTLCOLORDLG

WM_NCHITTEST

0x0084

 

0x0137

WM_CTLCOLORSCROLLBAR

WM_NCLBUTTONDBLCLK

0x00A3

 

0x0138

WM_CTLCOLORSTATIC

WM_NCLBUTTONDOWN

0x00A1

 

0x0200

WM_MOUSEFIRST

WM_NCLBUTTONUP

0x00A2

 

0x0200

WM_MOUSEMOVE

WM_NCMBUTTONDBLCLK

0x00A9

 

0x0201

WM_LBUTTONDOWN

WM_NCMBUTTONDOWN

0x00A7

 

0x0202

WM_LBUTTONUP

WM_NCMBUTTONUP

0x00A8

 

0x0203

WM_LBUTTONDBLCLK

WM_NCMOUSEHOVER

0x02A0

 

0x0204

WM_RBUTTONDOWN

WM_NCMOUSELEAVE

0x02A2

 

0x0205

WM_RBUTTONUP

WM_NCMOUSEMOVE

0x00A0

 

0x0206

WM_RBUTTONDBLCLK

WM_NCPAINT

0x0085

 

0x0207

WM_MBUTTONDOWN

WM_NCRBUTTONDBLCLK

0x00A6

 

0x0208

WM_MBUTTONUP

WM_NCRBUTTONDOWN

0x00A4

 

0x0209

WM_MBUTTONDBLCLK

WM_NCRBUTTONUP

0x00A5

 

0x0209

WM_MOUSELAST(95)

WM_NCXBUTTONDBLCLK

0x00AD

 

0x020A

WM_MOUSEWHEEL

WM_NCXBUTTONDOWN

0x00AB

 

0x020A

WM_MOUSELAST(NT4,98)

WM_NCXBUTTONUP

0x00AC

 

0x020B

WM_XBUTTONDOWN

WM_NEXTDLGCTL

0x0028

 

0x020C

WM_XBUTTONUP

WM_NEXTMENU

0x0213

 

0x020D

WM_XBUTTONDBLCLK

WM_NOTIFY

0x004E

 

0x020D

WM_MOUSELAST(2K,XP,2k3)

WM_NOTIFYFORMAT

0x0055

 

0x0210

WM_PARENTNOTIFY

WM_NULL

0x0000

 

0x0211

WM_ENTERMENULOOP

WM_PAINT

0x000F

 

0x0212

WM_EXITMENULOOP

WM_PAINTCLIPBOARD

0x0309

 

0x0213

WM_NEXTMENU

WM_PAINTICON

0x0026

 

0x0214

WM_SIZING

WM_PALETTECHANGED

0x0311

 

0x0215

WM_CAPTURECHANGED

WM_PALETTEISCHANGING

0x0310

 

0x0216

WM_MOVING

WM_PARENTNOTIFY

0x0210

 

0x0218

WM_POWERBROADCAST

WM_PASTE

0x0302

 

0x0219

WM_DEVICECHANGE

WM_PENWINFIRST

0x0380

 

0x0220

WM_MDICREATE

WM_PENWINLAST

0x038F

 

0x0221

WM_MDIDESTROY

WM_POWER

0x0048

 

0x0222

WM_MDIACTIVATE

WM_POWERBROADCAST

0x0218

 

0x0223

WM_MDIRESTORE

WM_PRINT

0x0317

 

0x0224

WM_MDINEXT

WM_PRINTCLIENT

0x0318

 

0x0225

WM_MDIMAXIMIZE

WM_QUERYDRAGICON

0x0037

 

0x0226

WM_MDITILE

WM_QUERYENDSESSION

0x0011

 

0x0227

WM_MDICASCADE

WM_QUERYNEWPALETTE

0x030F

 

0x0228

WM_MDIICONARRANGE

WM_QUERYOPEN

0x0013

 

0x0229

WM_MDIGETACTIVE

WM_QUERYUISTATE

0x0129

 

0x0230

WM_MDISETMENU

WM_QUEUESYNC

0x0023

 

0x0231

WM_ENTERSIZEMOVE

WM_QUIT

0x0012

 

0x0232

WM_EXITSIZEMOVE

WM_RBUTTONDBLCLK

0x0206

 

0x0233

WM_DROPFILES

WM_RBUTTONDOWN

0x0204

 

0x0234

WM_MDIREFRESHMENU

WM_RBUTTONUP

0x0205

 

0x0281

WM_IME_SETCONTEXT

WM_RENDERALLFORMATS

0x0306

 

0x0282

WM_IME_NOTIFY

WM_RENDERFORMAT

0x0305

 

0x0283

WM_IME_CONTROL

WM_SETCURSOR

0x0020

 

0x0284

WM_IME_COMPOSITIONFULL

WM_SETFOCUS

0x0007

 

0x0285

WM_IME_SELECT

WM_SETFONT

0x0030

 

0x0286

WM_IME_CHAR

WM_SETHOTKEY

0x0032

 

0x0288

WM_IME_REQUEST

WM_SETICON

0x0080

 

0x0290

WM_IME_KEYDOWN

WM_SETREDRAW

0x000B

 

0x0291

WM_IME_KEYUP

WM_SETTEXT

0x000C

 

0x02A1

WM_MOUSEHOVER

WM_SETTINGCHANGE

0x001A

 

0x02A3

WM_MOUSELEAVE

WM_SHOWWINDOW

0x0018

 

0x02A0

WM_NCMOUSEHOVER

WM_SIZE

0x0005

 

0x02A2

WM_NCMOUSELEAVE

WM_SIZECLIPBOARD

0x030B

 

0x02B1

WM_WTSSESSION_CHANGE

WM_SIZING

0x0214

 

0x02C0

WM_TABLET_FIRST

WM_SPOOLERSTATUS

0x002A

 

0x02DF

WM_TABLET_LAST

WM_STYLECHANGED

0x007D

 

0x0300

WM_CUT

WM_STYLECHANGING

0x007C

 

0x0301

WM_COPY

WM_SYNCPAINT

0x0088

 

0x0302

WM_PASTE

WM_SYSCHAR

0x0106

 

0x0303

WM_CLEAR

WM_SYSCOLORCHANGE

0x0015

 

0x0304

WM_UNDO

WM_SYSCOMMAND

0x0112

 

0x0305

WM_RENDERFORMAT

WM_SYSDEADCHAR

0x0107

 

0x0306

WM_RENDERALLFORMATS

WM_SYSKEYDOWN

0x0104

 

0x0307

WM_DESTROYCLIPBOARD

WM_SYSKEYUP

0x0105

 

0x0308

WM_DRAWCLIPBOARD

WM_TABLET_FIRST

0x02C0

 

0x0309

WM_PAINTCLIPBOARD

WM_TABLET_LAST

0x02DF

 

0x030A

WM_VSCROLLCLIPBOARD

WM_TCARD

0x0052

 

0x030B

WM_SIZECLIPBOARD

WM_THEMECHANGED

0x031A

 

0x030C

WM_ASKCBFORMATNAME

WM_TIMECHANGE

0x001E

 

0x030D

WM_CHANGECBCHAIN

WM_TIMER

0x0113

 

0x030E

WM_HSCROLLCLIPBOARD

WM_UNDO

0x0304

 

0x030F

WM_QUERYNEWPALETTE

WM_UNICHAR

0x0109

 

0x0310

WM_PALETTEISCHANGING

WM_UNINITMENUPOPUP

0x0125

 

0x0311

WM_PALETTECHANGED

WM_UPDATEUISTATE

0x0128

 

0x0312

WM_HOTKEY

WM_USER

0x0400

 

0x0317

WM_PRINT

WM_USERCHANGED

0x0054

 

0x0318

WM_PRINTCLIENT

WM_VKEYTOITEM

0x002E

 

0x0319

WM_APPCOMMAND

WM_VSCROLL

0x0115

 

0x031A

WM_THEMECHANGED

WM_VSCROLLCLIPBOARD

0x030A

 

0x0358

WM_HANDHELDFIRST

WM_WINDOWPOSCHANGED

0x0047

 

0x035F

WM_HANDHELDLAST

WM_WINDOWPOSCHANGING

0x0046

 

0x0360

WM_AFXFIRST

WM_WININICHANGE

0x001A

 

0x037F

WM_AFXLAST

WM_WTSSESSION_CHANGE

0x02B1

 

0x0380

WM_PENWINFIRST

WM_XBUTTONDBLCLK

0x020D

 

0x038F

WM_PENWINLAST

WM_XBUTTONDOWN

0x020B

 

0x0400

WM_USER

WM_XBUTTONUP

0x020C

 

0x8000

WM_APP

Windows Message Codes(系统消息代码).pdf

 • 2009年09月27日 12:47
 • 102KB
 • 下载

ISO9797-English

 • 2009年11月27日 14:35
 • 1.12MB
 • 下载

Windows Message Codes(系统消息代码)

 按名称排列按代码排列消息代码代码消息WM_ACTIVATE0x00060x0000WM_NULLWM_ACTIVATEAPP0x001C0x0001WM_CREATEWM_AFXFIRST0x036...
 • hawk_macarthur
 • hawk_macarthur
 • 2008-12-08 11:41:00
 • 1835

Windows Message Codes(系统消息代码)

按名称排列按代码排列消息代码 代码消息WM_ACTIVATE0x0006 0x0000WM_NULLWM_ACTIVATEAPP0x001C 0x0001WM_CREATEWM_AFXFIRST0x0...
 • ggw128
 • ggw128
 • 2010-10-07 12:02:00
 • 682

HTTP response codes

HTTP 请求返回的状态码反映了 HTTP 请求的完成情况。状态码主要分为五大类:消息,成功,重定向,客户端错误,服务器端错误。下表中列出了所有的状态码及其代表的意思: 状态码 字段 描述...
 • huangxiaoguo1
 • huangxiaoguo1
 • 2016-12-08 16:37:32
 • 521

U1077:error C:\Windows\System32\cscript.exe return code 1 wince7编译很变态的问题

win10搭建wince7开发环境,vs2008编译报错,很变态,搞了两天,最后发现是由于安装ultraedit的时候,将*.js的默认打开方式和ultraedit关联造成这种问题,恢复*.js的默认...
 • Cox__W
 • Cox__W
 • 2016-12-08 15:36:34
 • 356

Windows Error Codes.pdf

 • 2009年04月25日 21:37
 • 7.34MB
 • 下载

python codes模块读写文本文件的简要说明

上文是提到关于PyQt的QTextStream类读写文本简要说明。如果利用python标准库编程时,python还提供了用于文本读写的内置类和标准库。使用这些文件类,可以直接读写文件,不过,如果打指定...
 • xiaoyangyang20
 • xiaoyangyang20
 • 2017-01-14 10:10:31
 • 565

Reed-Solomon Codes and Their Applications,(里德所罗门码及应用)

 • 2011年12月25日 10:37
 • 4.7MB
 • 下载

Windows Message消息详解

1。知道在Microsoft Visual Studio 8/VC/PlatformSDK/Include下的Windows.h和winUser.h中可以找到常量定义。2。知道有软件可以帮助查找常量定...
 • MaybeHelios
 • MaybeHelios
 • 2006-06-01 00:19:00
 • 1226
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Windows Message Codes
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)