Stencil练习之模仿Capacitor首页

Capacitor首页

只写了一个这个首页,已上传到github

使用:

git clone https://github.com/iheqi/stencil-test.git
cd stencil-test
git remote rm origin

and run:

npm install
npm start

阅读更多
想对作者说点什么?
相关热词

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页