Stencil练习之模仿Capacitor首页

Capacitor首页

只写了一个这个首页,已上传到github

使用:

git clone https://github.com/iheqi/stencil-test.git
cd stencil-test
git remote rm origin

and run:

npm install
npm start

阅读更多
文章标签: Stencil
个人分类: Stencil
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭